Produkter som DoLand rådgiver om

I det følgende beskrives de produkter som DoLand pt. rådgiver om. Ifm. hver beskrivelse er der et link til hjemmesiden for hvert produkt, hvor der er yderligere information. Derudover er de såkaldte KIID dokumenter også tilgængelige. De anvendte risikomål er beskrevet nederst.

Europæisk obligationsfond indenfor social impact

Med dette produkt investeres i obligationer af bl.a. virksomheder, byer og lande, som kombinerer attraktive afkast og sociale resultater. Der er fokus på bl.a. prisvenlige boliger, sundhed, uddannelse, arbejdspladser og lokal udvikling. I temaet indgår fx en obligation udstedt af hollandske Nederlandse WaterschapsBank, som låner penge til den hollandske offentlige sektor. Pengene fra obligationen går til at investere i prisvenlige boliger. Derudover indgår også en obligation udstedt af bystyret i Paris, der finansierer projekter der bl.a. forbedrer livskvaliteten i dårligt stillede områder.

Investeringen sker i kreditobligationer igennem et produkt, der fordeler investeringen på en række projekter i bl.a. virksomheder, stater og byer. Der indgår ca. 200 obligationer fra ca. 100 udstedere. Da der er tale om lån i primært euro til mange kreditværdige udstedere, er der begrænset risiko ved investeringen. Værdien kan falde ved stigende kreditpræmier og højere generelt renteniveau, da produktet har relativ lang varighed. I vores vurdering antager vi at danske kroner bliver ved med at være stabile over for euro som følge af fastkurspolitikken. Produktet har risikoindikator 3 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i investeringsforening forvaltet af Columbia Threadneedle. Obligationerne udvælges både ud fra finansielle kriterier samt baseret på en systematisk analyse af projekternes sociale impact profil. Columbia Threadneedle er en veletableret kapitalforvalter med lang erfaring med social impact. De årlige omkostninger er 0,45% af det investerede beløb.

Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond indenfor vedvarende energi

Med iShares Global Clean Energy UCITS ETF investeres i virksomheder, der accelererer overgangen fra sort til grøn energi. Produktet dækker fx energi fra sol, vind og vand, og i temaet indgår fx selskaber som Vestas, der producerer vindmøller og Meridian Energy, der producerer og sælger vedvarende energi.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 30 teknologi-virksomheder globalt der producerer eller distribuerer vedvarende energi. Da investeringen er i aktier inden for en sektor er den isoleret set relativt risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning: gul

Investeringen sker i en iShares ETF og eksperter fra Stoxx har udvalgt selskaberne baseret på deres forretningsfokus, likviditet og risikospredning. Blackrock, en af verdens største kapitalforvaltere, står bag fonden. De årlige omkostninger er 0,65% af det investerede beløb.

Du kan se mere på iShares hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond inden for innovativ sygdomsbekæmpelse

Med iShares Healthcare Innovation UCITS ETF investeres i virksomheder, der udvikler banebrydende medicinsk behandling og teknologier målrettet mod en lang række sygdomme, fx kræft. I produktet indgår fx selskaber som det Sydkoreanske Seegene Inc der allerede i januar 2020 udviklede en test for coronavirusset og danske Genmab, der arbejder med innovative måder at behandle kræft.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 90 teknologi-virksomheder globalt inden for innovativ sygdomsbekæmpelse. Da investeringen er i aktier inden for en sektor er den isoleret set relativt risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning: gul

Investeringen sker i en iShares ETF og eksperter fra Stoxx har udvalgt selskaberne baseret på deres forretningsfokus, likviditet og risikospredning. Blackrock, en af verdens største kapitalforvaltere, står bag fonden. De årlige omkostninger er 0,4% af det investerede beløb.

Du kan se mere på iShares hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond inden for elektriske biler & teknologi

Med iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF investeres i bilproducenter, producenter af batterier og nye teknologier såsom selvkørende biler, der alt sammen bidrager til at skabe en mere bæredygtig transportsektor. I produktet indgår fx Tesla, der producerer elbiler og teknologivirksomheden, Nvidia, der arbejder med løsninger, der fremskynder udviklingen af selvkørende biler.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 100 teknologi-virksomheder globalt der producerer elbiler eller er underleverandør til disse. Da investeringen er i aktier inden for en sektor er den isoleret set relativt risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i en iShares ETF og eksperter fra Stoxx har udvalgt selskaberne baseret på deres forretningsfokus, likviditet og risikospredning. Blackrock, en af verdens største kapitalforvaltere, står bag fonden. De årlige omkostninger er 0,4% af det investerede beløb.

Du kan se mere på iShares hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond inden for ligestilling & diversitet

Med Lyxor Global Gender Equality investeres i virksomheder på tværs af sektorer, der ligger i top, når det kommer til inklusion af bl.a. kvinder i ledelsen & diversitet. I produktet indgår fx konsulentfirmaet Accenture, der for tredje år i træk har opnået en top-3 placering i en global undersøgelse, der identificerer de selskaber, der har mest fokus på ligestilling og diversitet, og den Amerikansk tøjforhandler GAP, hvis kerneværdi er diversitet og inklusion, og som I 2021 blev kåret til verdens førende selskab indenfor ligestilling og diversitet.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 150 virksomheder der udmærker sig inden for ligestilling og diversitet. Da investeringen er i aktier er den risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande og sektorer reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning gul.

Investering sker i form af en Lyxor ETF som forvaltes af Lyxor Asset Management, der har udvalgt selskaberne baseret på deres forretningsfokus, likviditet og risikospredning. De årlige omkostninger er 0,2% af det investerede beløb.

Du kan se mere på Lyxors hjemmeside.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her.

Aktiefond inden for sundhed & velvære

Med NN (L) Health & Well-being investeres i virksomheder fra forskellige sektorer med produkter og tjenester, der har en gunstig effekt på menneskers livsstil, hvor særligt fysisk og psykisk velvære samt tilgængelige og billige sundhedstjenester er i fokus. I produktet indgår fx Novo Nordisk, der bl.a. producerer insulin til folk med diabetes og hollandske DSM, der sælger løsninger relateret til sundhed, ernæring og bæredygtige materialer.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på 30-60 virksomheder der arbejder for sundhed og velvære. Da investeringen er i aktier er den risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande og sektorer reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning gul

Investeringen sker i investeringsforening forvaltet af NN Investment Partners. Aktierne udvælges både ud fra finansielle kriterier samt baseret på en grundig analyse af hvordan selskabernes forretning flugter med sundhed og velvære. NN Investment Partners er en veletableret kapitalforvalter med fokus på bæredygtighed. De årlige omkostninger er 1,05% af det investerede beløb.

Du kan se mere på NNs hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Fond inden for grønne kreditobligationer

Med NN (L) Green Bond investeres i projekter, der tilbyder løsninger med en positiv miljø- og eller klimapåvirkning. Fokus er på projekter, der bidrager til at gøre forbrug og produktion mere bæredygtig. I produktet indgår fx en grøn obligation udstedt af det spanske forsyningsselskab, Iberdrola, der finansierer vedvarende energiprojekter.

Investeringen sker i kreditobligationer igennem et produkt, der fordeler investeringen på en række projekter i virksomheder, stater og organisationer. Da der er tale om lån i primært euro til mange kreditværdige udstedere, er der begrænset risiko ved investeringen. Værdien kan falde ved stigende kreditpræmier og højere generelt renteniveau, da produktet har relativ lang varighed. I vores vurdering antager vi at danske kroner bliver ved med at være stabile over for euro som følge af fastkurspolitikken. Produktet har risikoindikator 3 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i investeringsforening forvaltet af NN Investment Partners. Obligationerne udvælges både ud fra finansielle kriterier samt baseret på en systematisk analyse af projekternes grønne profil. NN Investment Partners er en veletableret kapitalforvalter med fokus på bæredygtighed. De årlige omkostninger er 0,4% af det investerede beløb.

Du kan se mere på NNs hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond inden for grøn omstilling

Med NN (L) Climate & Environment investeres i virksomheder, der tilbyder løsninger med en positiv miljø- og eller klimapåvirkning. Fokus er på virksomheder, der bidrager til at gøre forbrug og produktion mere bæredygtig. Der investeres fx i amerikanske Ecolab, der leverer løsninger inden for rent vand og vedvarende energi.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på 30-60 virksomheder der arbejder for grøn omstilling. Da investeringen er i aktier er den risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande og sektorer reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i investeringsforening forvaltet af NN Investment Partners. Aktierne udvælges både ud fra finansielle kriterier samt baseret på en grundig analyse af hvordan selskabernes forretning bidrager til grøn omstilling. NN Investment Partners er en veletableret kapitalforvalter med fokus på bæredygtighed. De årlige omkostninger er 1,05% af det investerede beløb.

Du kan se mere på NNs hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond inden for bæredygtige byer & infrastruktur

Med iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF investeres i virksomheder, som er med til at forme hvordan fremtidens byer designes og bygges. Virksomhederne leverer tjenester og produkter, der bidrager til udvikling og drift af byer på en bæredygtig måde. I produktet indgår f.eks. britiske Biffa, som håndterer affald.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på mindst 80 virksomheder der medvirker til at skabe bæredygtige byer. Da investeringen er i aktier inden for en sektorer er den isoleret set relativt risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 5 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i en iShares ETF og eksperter fra Stoxx har udvalgt selskaberne baseret på deres forretningsfokus, likviditet og risikospredning. Blackrock, en af verdens største kapitalforvaltere, står bag fonden. De årlige omkostninger er 0,4% af det investerede beløb.

Du kan se mere på iShares hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond inden for vandressourcer

Med iShares Global Water UCITS ETF investeres i virksomheder, der bl.a. driver vandværker og bidrager til effektiv brug og genanvendelse af vand, samt håndtering af spildevand. I produktet indgår f.eks. amerikanske Xylem, der er leverandør af teknologi, der gør det nemmere at transportere, behandle og teste kvaliteten af vand.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 50 virksomheder der beskæftiger sig med forskellige dele af vand-industrien. Da investeringen er i aktier inden for en sektor er den isoleret set relativt risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 5 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i en iShares ETF og eksperter fra S&P har udvalgt selskaberne baseret på deres forretningsfokus, likviditet og risikospredning. Blackrock, en af verdens største kapitalforvaltere, står bag fonden. De årlige omkostninger er 0,65% af det investerede beløb

Du kan se mere på iShares hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Obligationsfond indenfor europæisk ESG

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF investerer i selskaber der udmærker sig inden for miljø & klima, sociale faktorer samt god selskabsledelse. En investering er fx supermarkedskæden Carrefour, der er den førende distributør af økologiske madvarer i Frankrig og bl.a. arbejder på en fransk certificering for dyrevelfærd. Et andet eksempel er den svenske bank SEB, stor-udsteder af ’grønne obligationer’ der finansierer fx vandrensnings-projekter, og som støtter socialt entreprenørskab via vidensdeling.

Produktet spiller en vigtig rolle for at sikre at den samlede risiko ved din investering passer til dine præferencer og økonomiske situation.

Investeringen sker i kreditobligationer igennem et produkt, der fordeler investeringen på mange selskaber. Da der er tale om lån i euro til mange kreditværdige udstedere på tværs af sektorer, er der begrænset risiko ved investeringen. Værdien kan falde ved stigende kreditpræmier og højere generelt renteniveau. I vores vurdering antager vi at danske kroner bliver ved med at være stabile over for euro som følge af fastkurspolitikken. Produktet har risikoindikator 3 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i en iShares ETF og eksperter fra MSCI har udvalgt selskaberne baseret på en grundig analyse af deres ESG profil og udvalgt de selskaber der udmærker sig inden for området. Blackrock, en af verdens største kapitalforvaltere, står bag fonden. De årlige omkostninger er 0,15% af det investerede beløb.

Du kan se mere på iShares hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond indenfor social impact

Med AXA WF Framlington Social Progress investeres i virksomheder der er med til at sikre bæredygtig social udvikling som eksempelvis adgang til prisvenlige boliger, sundhed, uddannelse og sikkerhed. I fonden ingår eksempelvis Bank Raykat Indonesia, som udbyder bankservices og mikrolån med fokus på finansiel inklusion. Banken har udlån til mere end 10 millioner mikrolånere, der ikke ville have haft samme muligheder hos en almindelig bank.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investering på ca. 55 virksomheder der fremmer social udvikling. Da investering er i aktier er den risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande og sektorer reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i investeringsforening forvaltet af AXA Investment Managers. Aktierne udvælges både ud fra finansielle kriterier samt baseret på en grundig analyse af hvordan selskabernes forretning bidrager til social impact. AXA Investment Managers er en veletableret kapitalforvalter med fokus på bæredygtighed. De årlige omkostninger er 1,01% af det investerede beløb.

Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond indenfor fremtidens fødevarer

Rize Sustainable Future of Food ETF investerer i selskaber som er med til at revolutionere den konventionelle tilgang til fødevarer, som eksempelvis plantebaserede proteinkilder, mindre plastikemballage og innovativ landbrugsvidenskab. Eksempler på investeringer er Beyond Meat der producerer plantebaseret kød og Billerud, som fremstiller bæredygtig emballage ud af genanvendeligt fiberbaseret materiale.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 50 virksomheder der beskæftiger sig med forskellige dele af fødevareværdikæden. Da investeringen er i aktier inden for en sektor er den isoleret set relativt risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning gul.

Investering sker i form af en Rize ETF som forvaltes af Davy Global Fund Management, der har udvalgt selskaberne baseret på deres forretningsfokus, likviditet og risikospredning. De årlige omkostninger er 0,45% af det investerede beløb.

Du kan se mere på Rize hjemmeside.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet.

Aktiefond indenfor bæredygtige fødevarer

Med SMaRT Food investeres i virksomheder der fremmer hele fødevareværdikæden mod et mere bæredygtigt, sikkert og retfærdigt fødevaresystem. Der investeres i ledende selskaber som bidrager til at løse miljømæssige udfordringer og forbedrer fødevarekvaliteten. Der investeres fx i det irske selskab Kerry Group, som fremstiller smags- og fødevarer ingredienser og er et globalt ledende selskab indenfor bæredygtig ernæring.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 50 virksomheder der beskæftiger sig med forskellige dele af fødevareværdikæden. Da investeringen er i aktier inden for en sektor er den isoleret set relativt risikofyldt. Ved at fordele investeringen på mange selskaber på tværs af lande reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 6 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i investeringsforening forvaltet af BNP Paribas Asset Management. Aktierne udvælges både ud fra finansielle kriterier samt baseret på en grundig analyse af hvordan selskabernes forretning bidrager til en bæredygtig fødevareproduktion. BNP Paribas Asset Management er en veletableret kapitalforvalter der er blevet kåret til verdens næstmest bæredygtige kapitalforvalter. De årlige omkostninger er 1,13% af det investerede beløb.

Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet.

Aktiefond indenfor global ESG

iShares MSCI World SRI UCITS ETF investerer i selskaber der udmærker sig inden for miljø & klima, sociale faktorer samt god selskabsledelse. Eksempler på investeringer er IT-producenten NVIDIA, der bl.a. har lavet verdens mest energieffektive supercomputer og har fokus på diversitet blandt medarbejderne.

Produktet spiller en vigtig rolle for at sikre at den samlede risiko ved din investering passer til dine præferencer og økonomiske situation.

Investeringen sker i aktier igennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 400 virksomheder der udmærker sig inden for ESG. Da investeringen er i aktier er den risikofyldt, men da investeringen er fordelt på mange selskaber på tværs af lande og regioner reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 5 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i en iShares ETF og eksperter fra MSCI har udvalgt selskaberne baseret på en grundig analyse af deres ESG profil og udvalgt de selskaber der udmærker sig inden for området. Blackrock, en af verdens største kapitalforvaltere, står bag fonden. De årlige omkostninger er 0,2% af det investerede beløb.

Du kan se mere på iShares hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Aktiefond indenfor europæisk ESG

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF investerer i selskaber der udmærker sig inden for miljø & klima, sociale faktorer samt god selskabsledelse. Eksempler på investeringer er schweiziske Givaudan, der laver smags- og duftstoffer. De gør meget ud af lokal-produktion, fx ved at forædle kryddernellikeolie på en ny fabrik i Madagaskar i stedet for at eksportere nellikerne uforarbejdet. Et andet eksempel er britiske Whitbread, der bl.a. driver hoteller. I nybyggede hoteller opsamler de regnvand og genanvender badevand i toiletterne.

Investeringen sker i aktier gennem et produkt, der fordeler investeringen på ca. 100 virksomheder der udmærker sig inden for ESG. Da investeringen er i aktier er den risikofyldt, men da investeringen er fordelt på mange selskaber på tværs af lande reduceres risikoen. Produktet har risikoindikator 5 og risikomærkning gul.

Investeringen sker i en iShares ETF og eksperter fra MSCI har udvalgt selskaberne baseret på en grundig analyse af deres ESG profil og udvalgt de selskaber der udmærker sig inden for området. Blackrock, en af verdens største kapitalforvaltere, står bag fonden. De årlige omkostninger er 0,2% af det investerede beløb.

Du kan se mere på iShares hjemmeside her.
Du kan læse mere om produktet i KIID dokumentet her

Forklaringer af risikoskalaer

De enkelte Produkter er forbundet med en risiko for at tabe en del eller hele det investerede beløb. Der er angive to forskellige mål for risikoen ved det enkelte Produkt. Den ene er en standardiseret risikoindikator baseret på historiske udsving i værdien med en skala fra 1 til 7. Den anden er en risikomærkning, der både vurderer tabsrisiko og gennemskueligheden af hver produkttype, angivet som grøn, gul eller rød.

I Danmark er der pr. 1. juli 2011 indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter. Inddelingen sker i grøn, gul og rød jf. ”Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter". Vurderingen baserer sig på en kombination af tabsrisiko og gennemskueligheden af hver produkttype. De tre farver er defineret ved:

  • Grøn: Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
  • Gul: Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
  • Rød: Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.