DoLands tilgang
til bæredygtig
investering

Danskerne har aldrig haft større interesse for bæredygtig investering, der flittigt bliver debatteret i medierne og blandt politikere og investorer. Men der findes endnu ikke en universel definition på bæredygtig investering. Derfor kan du her læse, hvad du kan forvente, når du investerer med DoLand.

VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

Vores investeringer
definerer fremtiden

Hvordan vi investerer, definerer vores fremtid. Spørgsmålet er, hvilken fremtid vores investeringer er med til at skabe? Investeringer afgør, om vi kommer til at bruge mere grøn eller sort energi, om vores forbrug af tøj, fødevarer eller transport bliver mere bæredygtig. En bæredygtig omstilling af vores samfund sker ikke af sig selv, og det er i kombination af vores stigende fokus på mere bæredygtigt forbrug og investeringer, at vi for alvor kan sætte skub i den bæredygtige omstilling.

image description
VORES TILGANG

Bæredygtighed
& investeringer

Hvad mener vi, når vi siger bæredygtig investering? At investere bæredygtigt betyder, at man investerer med ambitionen om at gøre en positiv forskel kombineret med ønsket om attraktive finansielle afkast. Det betyder, at man investerer i veldrevne virksomheder, der bidrager til at løse verdens største udfordringer. Det kan være grøn omstilling eller fx sygdomsbekæmpelse. Det at kombinere hensynet til gode afkast og bæredygtighed er derfor helt essentielt, når du investerer med DoLand.

image description
image description
DET ER NEMT AT KOMME IGANG

Vi skal i gang nu

Som du også kan læse i vores guide til bæredygtig investering, findes der adskillige tilgange til bæredygtighed. Virksomheder, der gør en positiv forskel på ét område kan også påvirke et andet område negativt. Men i stedet for at vente på perfekte virksomheder, er vi i DoLand optaget af, her og nu at flytte penge fra en traditionel måde at investere på mod en mere fremtidssikret og bæredygtig tilgang til investeringer.

Investerer DoLand selv?

I DoLand investerer vi i investeringsfonde. Derfor behøver vi ikke et dyrt investeringsteam og gør i stedet brug af fondenes ressourcer. Et eksempel er hollandske NN Investment Partners, som er verdens 9. mest bæredygtige kapitalforvalter. NN har et stort team af investerings- og bæredygtighedseksperter, som vælger de virksomheder, der investeres i. Der er dog én ulempe ved at anvende investeringsfonde. DoLand kan ikke direkte vælge, hvilke virksomheder der investeres i. Derfor er vi i løbende dialog med alle fonde for at understøtte yderligere fremskridt.

Sådan analyserer vi fonde

Der findes flere tusinde investeringsfonde, hvilket kan gøre det uoverskueligt at komme i gang med at investere. I DoLand er vi både eksperter på investering og bæredygtighed, og vi vurderer løbende de tilgængelige fonde. Når vi analyserer, om en fond giver attraktive afkast og om bæredygtighed er integreret, bruger vi en struktureret tilgang, som hjælper os med at beslutte, om fonden skal på DoLands platform.

SÅDAN UDVÆLGER VI FONDE:
  1. Først anvender vi FN’s 17 verdensmål som et overordnet værktøj, når vi undersøger markedet. Det gør vi, for at vi meget hurtigt kan sortere de fonde fra, der ikke tager hensyn til bæredygtighed.

  2. Dernæst analyserer vi hver fond for at undersøge, i hvor høj grad bæredygtighed er integreret. Her kigger vi særligt på fondens strategi for bæredygtighed, investeringsteamet, kompetencer omkring bæredygtighed, gennemsigtighed og om fonden grundlæggende investerer i overensstemmelse med temaet.

  3. Til sidst laver vi en helhedsanalyse, hvor bæredygtighedsanalysen kombineres med en finansiel analyse for at sikre konkurrencedygtige afkast og priser ved at undersøge historiske afkast, en række finansielle- og risikoparametre og om prisen på fonden afspejler værdien, der skabes for dig som investor.

image description
DET ER NEMT AT KOMME IGANG

Sammen gør vi en forskel

Flere investorer på DoLand-platformen betyder, at endnu flere kapitalforvaltere vil have interesse i DoLand. Det betyder, at vi får en større stemme og dermed muligheden for at påvirke kapitalforvalterne i en endnu mere bæredygtig retning. På trods af at DoLand er en ny spiller, har dialogen allerede betydet, at vores input er blevet hørt. Vi håber, at I sammen med os, vil være med til at gøre investering mere bæredygtig.

Du bestemmer

I DoLand ønsker vi at demokratisere bæredygtig investering. Det lyder måske højtflyvende, men for os er det vigtigt at give den enkelte mulighed for selv at vælge, hvad man ønsker at investere i, idet bæredygtighed har forskellige betydninger afhængig af hvem man spørger. Nogle vil gerne investere i grøn omstilling, andre i innovativ sygdomsbekæmpelse eller ligestilling. Valget er dit. Tryk her for at se, hvilke temaer du kan vælge.

Se investeringstemaer

Vi lærer hele tiden

Vi bliver hele tiden klogere på vores investorers behov og hvilke nye temaer, som vi skal tilføje. Jeres input hjælper os hele tiden med at gøre DoLand endnu bedre. Kontakt os derfor endelig hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme med input til, hvordan vi kan forbedre os. Vi er altid nysgerrige!

image description