Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger

DoLand indsamler, behandler og lagrer personoplysninger om dig, når du:
- bruger vores hjemmeside
- skriver dig op til nyheder og viser interesse for vores kommende ydelser
- gennemgår vores rådgivning og bliver kunde på vores investeringsløsning
- arbejder som kontaktperson hos en af vores samarbejdspartnere

DoLand er dataansvarlig, når vi behandler dine oplysninger. Formålet er at kunne levere vores investeringsløsning og andre relevante ydelser og samarbejde med vores samarbejdspartnere.

For at kunne levere vores investeringsløsning samarbejder vi med Saxo Bank. For at blive kunde hos DoLand, skal du også være kunde hos Saxo Bank. Til dette formål videregiver DoLand information, der skal bruges af Saxo Bank for at oprette en konto og foretage de lovpligtige kontroller indenfor fx hvidvaskområdet. For dele af disse er DoLand dataansvarlig og for dele af disse agerer DoLand databehandler for Saxo Bank.

Hvilke oplysninger bruger vi?

DoLand behandler oplysninger om dig, som vi modtager fra dig og fra samarbejdspartnere.

De oplysninger vi indsamler og hvordan vi indsamler oplysningerne varierer, men hvis du bruger vores hjemmeside og skriver dig op til nyheder, drejer det sig om almindelige personoplysninger som navn, e-mail, adresse, fødselsår, køn, lokalitet, IP-adresse, sprogpræferencer, samtykke til at modtage nyheder og holdninger til investeringsområder.

Hvis du modtager rådgivning og bliver kunde, indsamler DoLand yderligere personoplysninger såsom CPR-nummer, nationalitet og hvorvidt du er en politisk eksponeret person (PEP); samt yderligere oplysninger om dine holdninger til investeringer, din erfaring med og viden om investering, holdning til risiko, investeringshorisont og økonomiske situation.

Hvordan anvender vi oplysninger om dig?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne lave email marketing og for at kunne forbedre og optimere vores hjemmeside, lave nyheder og interagere med vores samarbejdspartnere.

Vi indsamler også oplysninger for at kunne give dig en personlig investeringsrådgivning, oprette dig som kunde og sørge for, at du får en konto hos vores samarbejdspartner, Saxo Bank.

Vi kan dele oplysninger med databehandlere, der assisterer Doland med at behandle personoplysninger.

Juridisk behandlingsgrundlag

Når DoLand modtager og behandler dine personoplysninger, sker det med udgangspunkt i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litraf. DoLands legitime interesser retfærdiggør behandlingen specifikt for at kunne udvikle, optimere, levere og markedsføre vores investeringsløsning; samt yde investeringsrådgivning, oprette dig som kunde og levere vores investeringsløsning.

Overførsel af oplysninger til tredjelande

DoLand kan udveksle oplysninger med underleverandører og andre samarbejdspartnere i lande udenfor EU/EØS, hvis det er tilladt under databeskyttelseslovgivningen og forudsat, at alle betingelser er opfyldte. Disse lande kan have andre regler om behandling af personoplysninger end EU/EØS.

DoLand anvender løsninger til marketing, kommunikation og hosting mm., der kan involvere serviceydelser og leverandører uden for EU/EØS. Information deles med leverandørerne på baggrund af EU-kommissionens standardbestemmelser.

Når overførsler foretages på baggrund af EU-kommissionens standardbestemmelser, vil de være omfattet af fornødne garantier som beskrevet i standardbestemmelserne.

Du kan læse mere om kommissionens standardbestemmelser på datatilsynets hjemmeside her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/danmark-eu-og-resten-af-verden/

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler din information så lang tid det er nødvendigt for at opnå formålet med indsamlingen af informationen, eller indtil du beder om at få data slettet. Vi gemmer ikke dine personoplysninger på en måde, hvor du kan identificeres i længere tid end det er nødvendigt for det formål, som ligger til grund for indsamlingen.

Dine rettigheder

Du er ikke forpligtet til at dele oplysninger med DoLand. Hvis du vælger ikke at dele den information, der er nødvendig for at vi kan levere hjemmeside, nyheder og investeringsløsning, så kan det påvirke vores evne til at levere den relevante service og/eller samarbejde. Hvis du vælger ikke at levere de oplysninger, som vi skal bruge for at lave investeringsrådgivning og lave en aftale med dig, så kan du ikke blive kunde hos DoLand.

Ifølge lovgivningen har du ret til at modtage information om og gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig. På anmodning har du også ret til at få dine personoplysninger rettet, slettet eller begrænset, såfremt oplysningerne er forkert, misvisende eller ulovligt behandlet. Derudover har du ret til data portability.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os via info@thisisdoland.com.

Du kan indgive en klage over DoLands behandling af personoplysninger ved at kontakte Datatilsynet. Du kan finde deres kontaktinformation på: www.datatilsynet.dk

DoLand ApS, Applebys Plads 7, 1411 København K. CVR-nummer: 38297074.
Telefon: +45 23811942. E-mail: info@thisisdoland.com