Japansk virksomhed mindsker udledning af drivhusgasser Japansk virksomhed mindsker udledning af drivhusgasser

Yukiguni Maitake mindsker udledning af drivhusgasser

Yukiguni Maitake er en japansk fødevarevirksomhed, som sælger spiselige økologiske svampe. De har implementeret tiltag, der bidrager til at mindske udledningen i forbindelse med produktion og transport af deres produkter. 

Yukiguni Maitake er opmærksomme på, at global opvarmning skyldes udledningen af drivhusgasser, og at det er vigtigt som virksomhed at tage ansvar og mindske udledningen af drivhusgasser. Derfor har de meget fokus på at udnytte naturlige ressourcer.

De dyrker blandt andet tueporesvamp, champignoner, kejserhat og bøgehatte i faciliterende anlæg i bjergene under naturlige forhold. Yukiguni Maitake bruger biprodukter som dyrkningsmedium for svampene. Det kan være savsmuld fra et savværk eller skaldele fra hvedekerner efter maling af mel. Ved at bruge biprodukter, reducerer de deres udledning med omkring hvad der svarer til 18 ton CO2 årligt.

Under deres dyrkning af svampene, begrænser de deres energiforbrug ved at benytte energieffektive LED lamper. Derudover bruger de det savstøv, der har været brugt som dyrkningsmedium for svampene, som brændsel senere hen. Det mindsker deres forbrug af fossile brændsler. Ved transport af deres varer har de siden 2017 benyttet tog i stedet for lastbiler. Skiftet fra lastbiler til tog har resulteret i en reduktion af CO2 udledningen på 80%.

Svampe er en miljø- og kilmavenlig spise, og det bliver kun bedre af at effektivisere udnyttelsen af jordens ressourcer.

Hvis du investerer i bæredygtige fødevarer via DoLand, er Yukiguni Maitake en del af porteføljen.