Billerud skaber bæredygtig emballage til Oatly Billerud skaber bæredygtig emballage til Oatly

Billerud skaber bæredygtig emballage til Oatly

Billerud har designet en ny form for emballage, der reducerer mængden af materiale, udledning af CO2 og vandforbrug. Det nye produkt hjælper Oatly med at reducere deres udledning af CO2 for sekundær emballage med 50%. 

Billerud er en svensk virksomhed, der er sat i verden for at udfordre de emballageformer, der dominerer verden i dag. De fokuserer på at bruge genanvendelige, klimavenlige materialer, som kan genbruges, og som fortsat sikrer kvaliteten af vores fødevarer. Oatly er en virksomhed, der producerer havremælk med en vision om at vi skal skære ned på animalske produkter.

Samarbejdet mellem Oatly og Billerud skyldes Oatlys behov for emballage til at pakke seks Oatly kartoner sammen - med evnen til at håndtere de høje temperaturer og den høje luftfugtighed i Asien. Billerud testede den eksisterende emballage og optimerede den på forskellige parametre.

Billeruds løsning involverede brugen af et stærkt materiale, hvilket gør det muligt at benytte en mindre mængde materiale. Brugen af mindre materiale resulterer i lavere omkostninger samt mindre belastning af klima og miljø.

Derudover skulle forsyningskæden gentænkes, så materialet til emballagen produceredes med hensyntagen til klimaet. For at producere bæredygtig emballage, er det vigtigt, at materialet kan spores tilbage til skov, der er forvaltet med omtanke.

Den nye sekundære emballage resulterede i en 35% reduktion af materiale, 50% reduktion af CO2 udledning samt reduktion af vandforbrug på 58%.

Hvis du investerer i bæredygtige fødevarer via DoLand, er Billerud en del af porteføljen.