Biffa har omlagt en losseplads til levested for sjældne sommerfugle Biffa har omlagt en losseplads til levested for sjældne sommerfugle

Biffa har omlagt en losseplads til levested for sjældne sommerfugle

I et samarbejde mellem Biffa, som arbejder med affaldshåndtering og genbrugssystemer, og velgørenhedsorganisationen Butterfly Conservation, er en losseplads blevet omlagt til natur til fordel for biodiversitet.

På området kaldet Brookhurst Wood syd for London, har Biffa i 2018 nedlagt en af deres lossepladser, hvorefter området er blevet omlagt til natur med henblik på at oprette et miljø, hvor sommerfugle trives. På området er der blandt andet plantet 14 hektar vilde blomster for at tiltrække sommerfugle.

Der er observeret 13 forskellige sommerfuglearter på området, hvoraf to af dem er af truet art. De to arter, spættet bredpande og okkergul randøje, er på ‘rødlisten’ i Storbritannien. En liste, der angiver arter, som er vurderet i risikozonen for at uddø. De er klassificeret som sårbare grundet manglende habitat og klimaforandringer.

Der er i Storbritannien nedlagt store naturområder, hvilket har resulteret i, at omkring 40% af sommerfuglearterne i Storbritannien er i risiko for at uddø. Derfor er genoprettelsen af naturområder vigtig for at sikre arternes overlevelse.

Sommerfugle er en vigtig del af økosystemet. De bestøver blomster ligesom bier og er en vigtig kilde til føde for fugle og flagermus. De er ligeledes indikatorer på et sundt økosystem. Udover sommerfugle, tiltrækker Brookhurst Wood også fugle, der er på ‘rødlisten’, som blandt andet nattergalen og finken ‘Tornirisk’.

Over en tredjedel af Biffas areal i Storbritannien forvaltes fordelagtigt for biodiversiteten i området. Det overstiger allerede Biffas mål for 2030, men virksomheden har fortsat et ønske om at forbedre biodiversiteten.

Hvis du investerer i bæredygtige byer via DoLand, er Biffa en del af porteføljen.