DoLands erklæring om negative bæredygtighedspåvirkninger

I forbindelse med udvælgelsen af de investeringsfonde, som DoLand rådgiver om, tager DoLand hensyn til i hvilket omfang de underliggende selskaber i en investeringsfond kan påvirke en række bæredygtighedsområder negativt. Derfor screenes hver fond ud fra følgende kriterier (på engelsk):

 

Impact metrics:

Carbon emissions (scope 1+2)

Total reserves CO2 emissions (oil, coal, gas)

Water usage (direct and purchased)

Waste generation (landfill and incineration)

Renewable power generation (wind, solar, hydro, geothermal, wave

 

Controversial corporate topics:

Adult entertainment

Alcohol

Business ethics violations

Correctional facilities

Corruption

Defense weapons

Environmental damage disasters

Ethical norm violations

Extreme executive pay

Fossil fuels

Gambling

GMO

High GHG emissions

Human labor rights violations

Israeli settlements

Meat production

Nuclear

Stem cells

Tax avoidance

Tobacco

 

Beneficial corporate topics:

Best in class (among peers)

Business ethics pioneers

Diversity inclusion pioneers

Environmental protection

Great work environment

Green energy production

Low GHG emissions

Health safety pioneers

Human labor rights pioneers

 

Denne liste vil blive tilpasset, når de Europæiske tilsynsmyndigheder har fastlagt, hvilke indikatorer, som det påkræves at tage hensyn til.

 

Negative påvirkninger forsøges også adresseret via aktivt ejerskab. I DoLands udvælgelsesproces af investeringsfonde indgår spørgsmålet om aktivt ejerskab derfor også i kombinationen med en lang række andre overvejelser som impact, omkostninger, afkast mm. DoLand vurderer derfor alle fonde ud fra en helhedsbetragtning, hvorfor omfanget af aktivt ejerskab blandt de enkelte fonde også kan variere.