Hvad er en bæredygtig investering? Hvad er en bæredygtig investering?

Hvad er en bæredygtig investering?

Det skulle du gerne blive klogere på her hos mig. Mit navn er Jakob, og for nogle år siden sagde jeg mit job op i den traditionelle bankesektor for at skabe DoLand. Vi har gjort bæredygtige investeringer tilgængelige for helt almindelige mennesker som du og jeg.

Her i denne tilbagevendende klumme, vil jeg dele vores rejse med jer, mens jeg slår ned på aktuelle emner indenfor bæredygtig investering.

Men hvad er bæredygtige investeringer overhovedet?

Inden vi for alvor graver os ned i forskellige emner, er det vist på sin plads at få sat scenen. For selvom jeg ved, at mange af jer, der læser med, er habile på bæredygtighed, vil jeg sikre mig, at vi starter fra samme sted. Så lad os dyppe tæerne i det overordnede begreb.

Bæredygtige investeringer handler om at investere med intentionen om at generere klima/miljømæssige og/eller sociale forbedringer sideløbende med finansielle afkast. I DoLand, som mange andre steder, anvender vi FNs Verdensmål som paraplyen for, hvornår et område er bæredygtigt.

Bæredygtige investeringer er også et område fyldt med nuancer og dybde, som af og til glemmes lidt. Det bliver meget hurtigt sort eller grønt, og først for nyligt er vi for alvor begyndt at tale om de røde mål og deres påvirkning på resten.

Et eksempel på disse nuancer er fx Vestas. En virksomhed, som er vigtig for den grønne omstilling, det tænker jeg de fleste egentlig er enige i. Men de har stadig et problem med bortanskaffelse af vingerne, når de udtjente.

Det er den type nuancer, som jeg gerne vil kaste lys over og grave lidt dybere i i denne klumme. For det er også den slags nuancer, der gør bæredygtige investeringer for privatpersoner mere komplekse og betyder at platforme som fx DoLand er nødt til at spille en rolle for at skille skidt og snot for sig for forbrugeren.

En model for bæredygtige investeringer

En typisk måde at anskue spektret af muligheder er ovenstående figur. Den viser spændet fra traditionelle investeringer, hvor der ikke fokuseret på den positive forskel, som glider over i negativ screening. Derfra bliver det mere ambitiøst med ESG-kriterier og tematisk impact, hvor bæredygtighed og konkurrencedygtige finansielle afkast går hånd-i-hånd. Det er her DoLand befinder sig. Derfra rykker modellen videre til impact first og filantropi, hvor man går på kompromis med det finansielle afkast for at skabe en specifik positiv forskel.

For DoLand handler bæredygtige investeringer om negativ screening, ESG og især tematisk impact, som supplerer hinanden:

  • Screening: Når man laver screening så ekskluderer man nogle typer af investeringer. Det kan fx være våben, tobak eller selskaber, der bryder menneskerettighederne.
  • ESG står for environment (miljø), social (sociale faktorer) og governance (selskabsledelse). Det er en samlet score på, hvordan en virksomheds drift ser ud på fx CO2 udledning (E), medarbejderforhold (S) og korruption (G). Der kan man enten tillægge en risikobetragtning – altså en ambition om at undgå de værste, eller en mulighedsbetragtning – altså vælge de bedste.
  • Tematisk impact fokuserer på det, som en virksomhed eller et projekt producerer, fx vindmøller hen imod en grøn agenda.

En udbredt misforståelse er at impacten nødvendigvis bliver større, jo mere til højre, man rykker ud på modellen. Det gør den ikke – nødvendigvis. Man kan også gå ”dybere” inden for hver kategori ift. selektionskriterier, hvilken form investeringen har, om man engagerer sig som aktiv ejer osv. Det er elementer som jeg kommer tilbage til i kommende klummer.

Men for nu er du klædt på med den overordnede ramme til at dykke dybere ned i bæredygtige investeringer sammen med mig i den kommende tid. Her tager jeg dig med i vores overvejelser og fortæller mere om de initiativer, vi arbejder på for at hæve baren yderligere for impact gennem investeringer.