DoLand Business

Invester din virksomheds overskydende likviditet - så øger du værdien på bundlinjen og bidrager til den bæredygtige omstilling.

Der er ingen grund til at lade din virksomheds overskud støve til i banken. Nu kan du gennem en investering på DoLands platform over tid øge værdien på virksomhedens bundlinje, mens investeringen gør en positiv forskel i verden.

, DoLand Business

Hvorfor?

Stigende krav fra EUs Taksonomi og ESG rapportering banker på døren, og enhver virksomhed må se efter initiativer, der skaber den verden, vi allesammen går og drømmer om. Det er nemlig nødvendigt at geare sig til fremtidens efterspørgsel både direkte fra forbrugerne, fra virksomheders stigende krav til leverandører, fra kommende kolleger eller nye politiske tiltag. CSR-rapporter med initiativer uden målbar effekt holder ikke længe i dag.

Det er baggrunden for, at vi har skabt DoLand Business, hvor din virksomhed kan kombinere ambitionen om at skabe et bedre i morgen med konkurrencedygtige afkast* af investeringen. Dette uagtet, om du har et holdingselskab, et driftsselskab eller er en forening.

Det får I

  • Mulighed for at sætte et skræddersyet positivt aftryk med sin investering
  • Adgang til et digitalt dashboard, hvor det er nemt at investere og følge med i sin investering – både finansielt og i forhold til den impact, investeringen har 
  • Fair priser og høj transparens med uafhængig adgang til udvalgte kapitalforvalterne.

*Der er ingen garanti for afkast på investeringen, men historisk set har afkastet på bæredygtige investeringer været højere end på generelle investeringer.

, DoLand Business

Hvordan?

Med DoLand Business investerer virksomheden fra 75.000 kr. og vælger selv, hvilke af vores 10 temaer, investeringen skal fordeles på. Derfra kan indbetales ned til 10.000 kr. så ofte, det ønskes. Investeringen kan til enhver tid trækkes ud igen.

Når afkast og bæredygtighed går hånd i hånd

Når din virksomhed investerer gennem DoLand, er investeringen fordelt på op til 10 temaer. Alle sammensat med afkast og bæredygtighed for øje. Produkterne i hvert tema er udvalgt gennem en nøjsom screeningsproces, hvor vi bl.a. samarbejder om impact-måling med Matter, så vi sikrer størst mulig impact, men stadig skaber attraktive forventede afkast.

Historisk har bæredygtige investeringer givet et afkast på linje med eller bedre end det generelle marked, men der er ingen garantier for fremtiden. Vi afstemmer investeringen med præferancer for risiko, investeringshorisont og virksomhedens situation, så der sikres den rette risiko og spredning af investeringen.

Sådan kommer I i gang

  1. Gennemfør den digitale onboarding hos DoLand. Her vælger du virksomhedens risikoprofil, økonomi og de bæredygtige temaer, I ønsker at investere i.
  2. Herefter oprettes virksomhedens konto hos vores partner Saxo Bank.
  3. Det valgte beløb indbetales. Virksomhedens tegningsberettigede modtager mail med instruktioner herom. Investeringen foretages og kan følges på MyDoLand.
  4. Når investeringen er opstartet, er det muligt at opsætte automatisk løbende indbetalinger ned til 10.000 kr. ad gangen f.eks. i forbindelse med kvartalsregnskaber.

Hvad koster det?

Det koster 0,5% årligt af det investerede beløb at investere gennem DoLand. For det får man rådgivning, formidling af ordre og løbende opfølgning på ens investering, hvor man bl.a. kan følge med i afkast og den forskel som investeringen gør, løbende indbetale mere, og vi sørger for at lave periodevise rebalanceringer af investeringen, så den stemmer overens med virksomhedens investeringsprofil. 

Derudover betaler man for administration til de kapitalforvaltere, der administrerer de fonde som der investeres i. Her betales ikke formidlingsprovision til DoLand. Endelig er der konkurrencedygtige handels- og opbevaringsomkostninger hos vores samarbejdspartner Saxo Bank. Der er ikke minimums-kurtage for jeres handler. 

DoLand
I betaler DoLand for rådgivning, transmission af ordrer, løbende overvågning af jeres investeringer og for adgang til DoLands platform.
0,5%
årligt
Investeringsprodukter
Når I investerer i et produkt, f.eks. grøn omstilling, betaler du for kapitalforvalterens administration og investeringsekspertise. Prisen afhænger af jeres investering, herunder valget af temaer. DoLand modtager ikke provision.
0,15% - 1,13%
årligt
Handel og opbevaring
I betaler Saxo Bank for at handle og opbevare jeres investeringer. Derudover er der også omkostninger ved handel på en børs. Omkostningerne afhænger af jeres specifikke investering og tidshorisont. Her vises et typisk niveau, og omkostningerne kan være højere eller lavere.
0,1% - 0,4%
årligt